puhtaampi ilmanvaihto

Ilmanvaihdon puhdistus

Kiinteistön ilmanvaihtokanavien puhdistus on tärkeää tehdä säännöllisesti. Säännöllisesti toteutetun ilmanvaihdon puhdistuksen avulla kiinteistön sisäilman laatu pysyy riittävällä tasolla ja ilmanvaihtojärjestelmä pysyy kunnossa.
Suoritamme ilmanvaihtokanavien puhdistustöitä laajasti erilaisissa kiinteistöissä.

Ilmanvaihdon kuvaus

Ilmanvaihtokanavien kuvaus on nopea tapa selvittää ilmanvaihtokanavien rakenne ja kunto. Ilmanvaihtokanavien kuvauksella saadaan selvitettyä ja paikannettua mahdolliset kanavien epäpuhtaudet, kosteusvauriot, rikkoontumiset ja muut ongelmat. Teemme ilmanvaihtokanavien kuvauksia kotitalouksille, yrityksille ja taloyhtiöille.
Kuvauksen perusteella voidaan laatia tarkat suunnitelmat tarvittaville toimenpiteille, kuten ilmanvaihtokanavien huollolle tai korjaukselle ja kartoittaa puhdistuksen tarve.

Rasvakanavan puhdistus

Ammattikeittiöiden rasvakanavan puhdistus on suoritettava vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa myös useammin. Jos rasvakanavia ei puhdisteta säännöllisesti, aiheuttavat ne myös vakavan tulipalovaaran.
Rasvakanavan puhdistus suoritetaan keittiön aukioloaikojen ulkopuolella. Teemme työn aina sovitusti sellaiseen kellonaikaan, mikä on asiakkaan toimintaanne nähden sopivin. (suoritamme myös ammattikeittiöiden perussiivouksia)

Ilmamäärien mittaus ja säätö

Ilmanvaihdon mittauksella ja säädöllä varmistamme, että kiinteistön jokaisessa tilassa on oikeanlaiset tulo- ja poistoilmat. Suorittamalla ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt varmistutaan siitä, ettei ilmanvaihtojärjestelmä kuluta turhaa energiaa. Ilmanvaihdon mittauksesta ja säädöstä toimitetaan aina kirjallinen mittauspöytäkirja.

15 + 14 =