January 09, 2022

Juttu: Laura Sarkki

Kuvat: Laura Sarkki

facebook logo

Yhteistyömme Jalo&Jalo:n kanssa on alkanut kesällä 2017. Seuraavien vuosien aikana yhteistyö tiivistyi entisestään ja kuvaan astui Tampereen Kansi-Areena -projekti. Kansi-Areenan, Topaasin ja Opaalin puhdistustöiden yhteinen suunnittelu alkoi havainnekuviin ja rakenteilla oleviin kohteisiin tutustuen.

SRV pyysi syksyllä 2019 Korkea Tekniikalta ja Jalo&Jalo:lta hankkeen puhdistuksiin ja huoltoihin konsultaatiota. Koska töiden yhteinen suunnittelu oli alkanut jo alkuvuodesta 2019, oli helppo etsiä ratkaisuja moniulotteisen hankkeen mukanaan tuomiin teknisiin haasteisiin.

Rakennusliike toimitti alustavia tietoja mm nostopaikkojen kantavuuksista ja massoista, joita rakenteilla olevalle kannelle voisi suunnitella. Annettujen tietojen, havainnekuvien, neuvottelujen ja kohdekäyntien avulla valikoituivat puhdistustyöhön soveltuvimmat nostolava-autot. Rakentamisen edetessä tuentapaikkojen kantavuudet varmistuivat ja käytettävien nostolava-autojen kokoluokat pystyttiin määrittelemään työhön sopivimmaksi kokonaisuudeksi.

crane inside
areena

Puhdistusten ja tulevan elinkaarisuunnittelun tueksi SRV:lle luovutettiin kaikki dokumentit nostopaikoista, kohteiden vaatimista nostokorkeuksista ja sivu-ulottumista, sekä käytettävien nostolava-autojen tekniset tiedot mittoineen ja massoineen. Suunnittelutyö johti lopulta Korkea Tekniikan ja SRV:n väliseen sopimukseen, jonka ansiosta pääsimme yhteistyössä Jalo&Jalon kanssa toteuttamaan tähän asti suurinta yksittäistä yhteishanketta.

Julkaisuajankohtana Areena on valmistunut, mutta yhteiset työt jatkuvat edelleen. Nokia-Areena projektin valmistumisen myötä etsimme seuraavaa kohdetta, jossa kenties avautuisi mahdollisuus työskennellä Jalo&Jalon 104 metriä korkeasta nostolava-autosta.

FAKTOJA

  • Toistaiseksi korkein työskentelykorkeutemme 78 m.
  • Vuodesta 2017 yli 50 työtilausta
  • Suoritettu yli 300 tuntia yhteisiä töitä 2021 vuoden aikana.
  • Suurin yhteinen projekti Kansi-Areena, Tampere
  • Kansi-Areenalle tehty mm yläpölyjen puhdistuksia, ikkunoiden pesuja ym.
  • Työtä on suoritettu sekä sisä-, että ulkotiloissa
  • Lisäksi syyskaudella sadevesijärjestelmien puhdistuksia
  • Talvikaudella yhteistyö jatkuu lumenpudotusten merkeissä
  • 2022 kesäkauden ikkunanpesuja suunnitellaan heti vuoden vaihtumisen jälkeen

crane inside areena